Adviseur Voetbal en Opleiding

Het opleiden van spelers van de jongste jeugd tot en met de laatste stap naar de senioren is een prachtig proces om te volgen.

Als sportprofessional ben ik vele jaren werkzaam geweest in de top van o.a. het zondagvoetbal, zowel als speler en trainer. Daarnaast heb ik reeds diverse functies gehad in de sportbranche en zijn besturen.

Heden ben ik in bezit van de trainers diploma’s KNVB UEFA C en B met een geldige licentie om als voetbaltrainer of een overige functie binnen een club te fungeren.

Daarnaast ben ik aan het einde van het seizoen 2019-2020 in het bezit van het diploma KNVB Hoofdopleiding B. Dit betekent onder andere dat je als HO en/of AVO kennis hebt van voetbal, bekend bent met de cultuur en organisatie van jouw vereniging en leiding geeft aan o.a. het (jeugd)voetbalkader. Ik kan jouw vereniging representeren en intern / extern een netwerk opbouwen, op zoek gaan naar de optimale ontwikkelingsmogelijkheden om de spelers op te leiden, coaches en staf te ontwikkelen, certificering als Lokale - en/of Regionale jeugdopleiding en de club te leiden in de borging van alle processen op technisch vlak.

De rol van de Adviseur Voetbal en Opleiding is in mijn ogen de (eind)verantwoordelijke persoon voor de ontwikkeling en uitvoering van het (eventueel) door bestuur opgestelde beleidsplan op voetbaltechnisch gebied, vervolgens in samenspraak met de Technische Commissie en indien niet van toepassing rechtstreeks in aansturing van kaderleden het (door)ontwikkelen, uitvoeren, bewaken van het totale (voetbal)beleidsplan op technische vlak, kaderplan en het DNA van de club. Zijn er binnen de club nog geen beleidsplan of overig kader en/of technische beleidsplan geschreven geef ik hierin graag advies of de aftrap om tot een borging van processen binnen de club te komen en de toekomst veilig te stellen.

Is zittende in het hoofdbestuur of legt verantwoording af aan het dagelijkse bestuur of legt verantwoording af aan een in overleg door het bestuur aangewezen persoon / gekozen personen welke zitting heeft / hebben in het hoofdbestuur of overig kader.


Verantwoordelijkheden en bevoegdheden.

- De Adviseur Voetbal en Opleiding heeft handelingsvrijheid binnen het gestelde in het Technisch beleidsplan en bijbehorende budget

- Hij informeert en adviseert het bestuur van alle relevante ontwikkelingen en rapporteert in de maandelijkse vergadering

- De Adviseur Voetbal en Opleiding is volledig bevoegd voor het indelen van de teams en het begeleiden, sturen, opleiden en ondersteunen van het gehele technische kader, conform het opgestelde Technische beleid. Het bestuur blijft verantwoordelijk voor de uitvoering

- Vergaderingen m.b.t technische tak worden periodiek door de Adviseur Voetbal en Opleiding gehouden

- Minimaal 2x keer per jaar, of vaker wanneer dit noodzakelijk wordt geacht, wordt er een gezamenlijke vergadering georganiseerd, waarbij trainers en/of leiders aanwezig zullen zijn


Profiel Adviseur Voetbal en Opleiding:

- Adviseren, ontwikkelen en bewaken DNA

- Adviseren, ontwikkelen en bewaken Jeugd- en /of Lokale en/of Regionale Jeugd Opleiding

- Adviseren, ontwikkelen, sturen en bewaken van technisch beleid / speelwijze voor A-selectie

- Adviseren Budget Selectie iom verantwoordelijke binnen bestuur, invulling aangeven en bewaken

- Adviseren over functioneren van Hoofdtrainer(s) selectieteams

- Adviseren bij contractverlengingen en/of aantrekken nieuwe hoofdtrainer

- Adviseren en zorg dragen voor invulling van begeleidingsstaf

- Overleg/communicatie structuur inzetten en vastleggen tussen Adviseur Voetbal en Opleiding / bestuur / scouting / hoofden jeugdopleiding / coördinatoren / trainer(s)

- Coördineren en stimuleren van opleidingen voor vorming van het technische kader en dus begeleiden trainers en leiders bij de uitvoering van hun functie

- (eventueel) Opzetten en bewaken scouting

- (eventuele verdere) invulling van technische commissie

- (eventuele verdere) invulling van scouting


Evaluaties:

- Minimaal 1x per jaar wordt er tussen dagelijks bestuur en Adviseur Voetbal en Opleiding het huidige seizoen geëvalueerd

- Adviseur Voetbal en Opleiding sluit op verzoek aan in de bestuursvergadering


Voor een club zijn deze adviezen van grote waarden, advies is altijd maatwerk, het profiel en uitvoering van werkzaamheden zijn dan ook op uw wens af te stemmen.

Voor meer informatie per e-mail: info@ws-sportsconsultancy.nl of bel: +31 6 10 94 95 90

Ik kijken er naar uit om jullie van advies te mogen voorzien!