Train de Trainer


VTOG is in staat om u een compleet pakket aan diensten te kunnen leveren.

VTOG verzorgt een speciale Train de Trainer cursus voor voetbalclubs. Deze training bestaat uit 6 tot 8 trainingen waarin de ontwikkeling van de trainer centraal staat.
Daarnaast krijgen de trainers de kans om kennis te maken met de techniek trainingen en zichzelf daadwerkelijk te onderscheiden. De training verbetert de vaardigheden van de trainers, dit komt de kwaliteit van de spelers zeer ten goede.

Naast het concept Train de Trainers is het mogelijk om gebruik te maken van ons kenniscentrum om activiteiten te organiseren.

Waarvoor staat VTOG:
- Vele jaren ervaring in de diversiteit en functies van de tak voetbal
- Ruime eigen ervaring in de top van de amateurwereld als speler en trainer
- Heeft een ruime ervaring in het opleiden van (vrijwillig) kader
- Is in bezit van UEFA B – licentie, bevoegd training te geven, volgens de normen en waarden van de KNVB
- Kunnen door maatwerk te leveren, eigen ervaring over brengen aan derden, en hierdoor meer bagage geven aan de specifieke eigenschappen van het trainer zijn
- Leeftijdsspecifiek opleiden van jeugdspelers met behulp van de methodiek VTON

Bij bepaling voor een club wordt met het volgende rekening gehouden:
- Trainen, opleiden en begeleiden van trainers
- Door training, een betere opleiding voor en van spelers
- Iets terug doen voor de trainers, leden en spelers van de club
- Leveren van maatwerk, afgestemd op de wensen van de club en trainers

Welke punten komen er aan bod:
- Wat is voetballen ?
- Hoe maak je een trainingsvoorbereiding ?
- Hoe organiseer je een training ?
- Leeftijdsspecifieke kenmerken ?
- Hoe maak je een wedstrijdvoorbereiding ?
- Hoe zet je een trainingsvorm in gang ?
- Hoe pas je een trainingsvorm aan ?
- Hoe organiseer je een wedstrijd ?
- Hoe geef je structuur aan in coachen van voetballen ?
- Hoe organiseer je een mini-evenement ?
- Visie ontwikkelen op leren en kinderen

Toegevoegde waarde VTOG:
- Aan het einde van dit seizoen weet elke trainer wat voetballen is bezien vanuit de visie die de KNVB nastreeft op het leren voetballen
- Aan het einde van dit seizoen weet elke trainer hoe hij / zij zijn training het beste kan organiseren om zo meer tijd beschikbaar te stellen aan de spelende kinderen
- Aan het einde van het seizoen is elke trainer in staat om een voorbereidingsformulier te gebruiken bij het voorbereiden van zijn / haar training
- Aan het einde van het seizoen is elke trainer in staat om structuur aan te brengen in het coachen van de wedstrijden. De voorbereiding naar een wedstrijd toe zal volgens een vaste structuur plaatsvinden
- Aan het einde van dit seizoen heeft iedere trainer inzicht in de ontwikkeling die kinderen doormaken van Mini tot A-junior. Hij / zij past zijn / haar training hierop aan zodat kinderen weten wat er van ze verwacht wordt en wat nog niet aan de orde komt
- Aan het einde van dit seizoen weet elke trainer wat zijn / haar sterke punten zijn en waar nog aandacht aan besteed dient te worden
- Aan het einde van het seizoen is elke trainer in staat om zijn / haar training in gang te brengen middels praatje / plaatje / daadje
- Aan het einde van het seizoen weet elke trainer wat de voetbalweerstanden zijn en hij / zij is in staat om “te spelen” met deze weerstanden
- Aan het einde van dit seizoen heeft elke trainer een trainingsmap als hulpmiddel voor de trainingen en wedstrijden